Xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/12/2016

Xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Tuấn (tuan****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định tại Điều 16 Thông tư 214/2013/TT-BQP hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

   1. Trách nhiệm lập và phê duyệt kế hoạch

   a) Căn cứ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của từng địa phương, đơn vị, hằng năm, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh (và tương đương) giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng kế hoạch xin ý kiến Chỉ đạo cấp quân khu trước khi trình Trưởng Ban Chỉ đạo cấp mình phê duyệt;

   b) Kế hoạch của cấp tỉnh được tổng hợp chung trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp quân khu.

   2. Nội dung kế hoạch

   a) Xác định rõ yêu cầu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện;

   b) Sử dụng lực lượng, phương tiện;

   c) Xác định phương án xử lý kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

   d) Các mặt bảo đảm, tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

   Yêu cầu kế hoạch phải thể hiện cụ thể các nội dung: Căn cứ xây dựng kế hoạch; số lượng người tham gia tìm kiếm, cất bốc; địa bàn tìm kiếm, cất bốc; dự kiến số lượng hài cốt liệt sĩ cất bốc được; sử dụng phương tiện, trang bị; thời gian thực hiện; trình tự, phương pháp triển khai; dự toán kinh phí và các mặt công tác bảo đảm khác.

   Trên đây là quy định về Xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 214/2013/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 16 Thông tư 214/2013/TT-BQP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn