Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày hỏi:31/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về tổ chức hội nghị tại cơ quan Viện kiểm sát. Cho tôi hỏi xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 7 Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 thì xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   1. Văn phòng có nhiệm vụ rà soát việc lập danh sách hội nghị, hội thảo do các đơn vị thuộc VKSND tối cao đăng ký tổ chức, đối chiếu với Kế hoạch của năm trước bảo đảm không trùng lặp. Đồng thời, xây dựng dự thảo Kế hoạch chung, sau đố gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc VKSND tối cao và lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách các khối trước khi trình Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành.

   2. Sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc VKSND tối cao và lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách các khối, Văn phòng tổng hợp ý kiến hoàn thiện Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao, trình xin ý kiến Viện trưởng VKSND tối cao để ban hành.

   Trên đây là quy định xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn