Xem xét báo cáo của Đoàn giám sát Ban của Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:02/11/2016

Xem xét báo cáo của Đoàn giám sát Ban của Hội đồng nhân dân. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hương, đang sinh sống ở An Giang, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát Ban của Hội đồng nhân dân được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Hương_093**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xem xét báo cáo của Đoàn giám sát Ban của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 81 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, theo đó, việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát được quy định như sau:

   1. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát, Ban tổ chức phiên họp để xem xét, thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát theo trình tự sau đây:

   a) Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo;

   b) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

   c) Ban của Hội đồng nhân dân thảo luận;

   d) Chủ tọa phiên họp kết luận; Ban của Hội đồng nhân dân biểu quyết khi xét thấy cần thiết.

   2. Báo cáo kết quả giám sát của Ban của Hội đồng nhân dân phải nêu rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết.

   3. Báo cáo kết quả giám sát của Ban của Hội đồng nhân dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

   4. Ban của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

   Trên đây là quy định về xem xét báo cáo của Đoàn giám sát Ban của Hội đồng nhân dân. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn