Xếp hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày hỏi:22/04/2016

Tôi là giáo viên THCS hiện hưởng Hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến Hệ số lương 4,89). Vậy tôi có được xếp vào giáo viên trung học cơ sở hạng II không? Tôi xin chân thành cảm ơn

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo câu hỏi, độc giả Nguyễn Minh Thật hiện hưởng lương theo ngạch A0, hệ số lương từ 2,10 đến 4,89 của giáo viên THCS (tức là độc giả hiện hưởng lương theo trình độ cao đẳng, ngạch A0-15a.202- Giáo viên THCS), được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.07.04.12 (thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 8, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập).

   Trường hợp giáo viên đang hưởng ngạch A1-15a.201 (Giáo viên THCS chính), được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng II, mã số V.07.04.11 (thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ).

   Theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS. Đối với trường hợp của độc giả, do câu hỏi không nêu rõ đã có trình độ đại học chưa, trường hợp có trình độ đại học và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điểm i, Khoản 3, Điều 5, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ sẽ được tham gia thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên trung học cơ sở hạng III lên chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II.

   Việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ, hiện nay, Sở Nội vụ đang dự thảo Văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. Sau khi thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức, các trường hợp đủ điều kiện sẽ thực hiện việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

   (Theo Công văn số 482/SNV-CC,VC)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn