Xếp loại thi đua cuối năm đối với viên chức nghỉ ốm đau

Ngày hỏi:31/10/2018

Tôi là giáo viên tiểu học, do sức khỏe yếu nên tôi phải nghỉ theo chế độ ốm đau 2 tháng. Đây là thời điểm gần cuối năm nên tôi muốn biết việc nghỉ ốm đau có ảnh hưởng đến xếp loại thi đua không? Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 26, 27, 28 Nghị định 56/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP) đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức thì tiêu chí đánh giá phân loại viên chức như sau:

   Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

   - Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

   + Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   + Các tiêu chí quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này.

   - Đối với viên chức quản lý:

   + Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm b và c Khoản 2 Điều 25 Nghị định này;

   + Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

   Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

   - Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

   + Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   + Các tiêu chí quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này.

   - Đối với viên chức quản lý:

   + Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

   + Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

   + Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

   Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

   - Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

   + Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

   + Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   + Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

   + Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

   + Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

   + Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

   + Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

   + Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

   - Đối với viên chức quản lý:

   + Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

   + Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

   + Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

   + Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

   Như vậy, việc đánh giá, xếp hạng viên chức hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chỉ dựa vào các tiêu chí theo quy định nêu trên, không căn cứ vào thời gian viên chức làm việc thực tế. Mặt khác, viên chức nghỉ chế độ ốm đau thuộc trường hợp nghỉ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nên không thể đưa thời gian nghỉ chế độ vào để đánh giá viên chức không hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn