Xếp lương đối với cán bộ cấp xã được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/01/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật đố vơi chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc như sau: Việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã được quy định tại Điều 5 Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cụ thể như sau:

   - Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương sau đây:

   STT

   Chức vụ

   Hệ số lương

   Bậc 1

   Bậc 2

   1

   Bí thư đảng ủy

   2,35

   2,85

   2

   - Phó Bí thư đảng ủy

   - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân

   2,15

   2,65

   3

   - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

   - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

   - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

   1,95

   2,45

   4

   - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

   - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

   - Chủ tịch Hội Nông dân

   - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

   1,75

   2,25

   - Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);

   - Riêng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn