Xếp lương đối với công chức cấp xã

Ngày hỏi:03/10/2013

Tôi là công chức Văn phòng - Thống kê làm việc tại xã biên giới, phụ trách Văn thư - Lưu trữ cấp xã, Hệ số lương là 1,86 (có bằng trung cấp Văn thư - Lưu trữ), xin hỏi luật gia: Ở chức vụ như tôi, nếu sau khi tôi học thêm bằng Đại học Quản lý Văn hoá (bằng tại chức do cơ quan cử đi học) thì khi nhận bằng về tôi có được chuyển xếp theo lương bằng cấp mới không? Nếu có thì căn cứ vào điều, khoản nào của quyết định hay nghị định hoặc thông tư nào? Tôi đã hỏi ở Phòng Nội vụ huyện thì trường hợp của tôi không được chuyển xếp lương theo bằng cấp mới, như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư liên tịch số 03/2010ngày 27/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định về xếp lương đối với công chức cấp xã được quy định như sau: Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau: Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004); Tốt nghiệp trình độ sơ cấp xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008). Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ sơ cấp trở lên thì được hưởng lương bằng hệ số 1,18 mức lương tối thiểu chung. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp cơ quan có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để có đủ điều kiện xếp ngạch và nâng bậc lương thường xuyên cho đối tượng này… Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định nêu trên, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới. Từ quy định nêu trên thì khi nào bạn có bằng tốt nghiệp đại học, bạn sẽ được chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo đại học chứ không hưởng lương trình độ trung cấp như hiện nay.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn