Xếp ngạch, bậc lương đối với công chức ngành Kiểm sát nhân dân đã có thời gian công tác có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

Ngày hỏi:12/01/2017

Bạn đọc Nguyễn Tam Minh, địa chỉ mail tamminh****@gmail.com thắc mắc: Xếp ngạch, bậc lương đối với công chức ngành Kiểm sát nhân dân đã có thời gian công tác có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi hiện đang học hệ tại chức, sắp tới tôi có ý định tham gia kỳ thi công chức, mà cụ thể là công chức Viện kiểm sát nhân dân nên tôi rất quan tâm tới vấn đề này. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Chúc Ban biên tập Thư Ký Luật ngày càng phát triển.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xếp ngạch, bậc lương đối với công chức ngành Kiểm sát nhân dân đã có thời gian công tác có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng được hướng dẫn tại Điều 34 Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 494/QĐ-VKSTC, theo đó:

   1. Trường hợp người được tuyển dụng công chức theo Quy chế này, đã có thời gian công tác và đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng Bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.

   2. Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:

   a) Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống:

   Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (nếu tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (nếu tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện) có văn bản kèm theo hồ sơ báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp theo Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc. Hồ sơ gồm có:

   - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

   - Bản sao các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;

   - Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

   b) Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên:

   - Đối với chuyên viên chính hoặc tương đương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định;

   - Đối với chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể và có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

   3. Đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định, Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể và có văn bản kèm theo bản sao sổ Bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xếp ngạch, bậc lương đối với công chức ngành Kiểm sát nhân dân đã có thời gian công tác có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng, được quy định tại Quyết định 494/QĐ-VKSTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn