Xếp ngạch đối với công chức cấp xã

Ngày hỏi:26/12/2013

Tôi là công chức tư pháp - hộ tịch, Hệ số lương đang hưởng là 2.66 (có bằng trung cấp luật). Hiện nay, tôi đã có bằng cử nhân về quản lý kinh tế và đã làm đề nghị gửi Phòng Nội vụ huyện xin được chuyển xếp ngạch lương từ Ngạch công chức sang ngạch chuyên viên, nhưng Phòng Nội vụ trả lời, với chức danh của tôi là công chức tư pháp - hộ tịch thì bằng cử nhân về quản lý kinh tế là không đúng chuyên môn nên không chuyển ngạch được. Vậy xin hỏi luật gia, Phòng Nội vụ trả lời đúng không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thông tư liên tịch số 03 ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì việc xếp lương đối với công chức cấp xã được quy định như sau: Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau: Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004); Tốt nghiệp trình độ sơ cấp xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008). Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ sơ cấp trở lên thì được hưởng lương bằng hệ số 1,18 mức lương tối thiểu chung. Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới. Bạn đang làm công tác tư pháp - hộ tịch thì chuyên môn của bạn phải có bằng đại học về luật hoặc đại học chuyên ngành quản lý hành chính. Hiện nay bạn tốt nghiệp và đã có bằng đại học về quản lý kinh tế là không đúng với chuyên ngành mà bạn đang làm. Do vậy bạn cần đề nghị lãnh đạo chuyển bạn sang làm cho đúng ngạch để được hưởng xếp ngạch lương theo quy định.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn