xét nâng lương trước niên hạn cho năm 2014?

Ngày hỏi:11/03/2015
Tôi có 2 người bạn cùng ở ngạch chuyên viên, cùng nâng lương một thời điểm vào tháng 9/2012, do 2 người này làm ở 2 cơ quan khác nhau. Khi xét nâng lương trước niên hạn, một bạn được xét nâng lương trước niên hạn mà năm xét là 2014 và 1 bạn xét vào năm 2015. Tôi không hiểu việc xét nâng lương trước niên hạn cho năm 2014 đúng hay cho năm 2015 đúng?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định các đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo điều kiện: “tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên”.

   Và tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3, Thông tư này quy định: “Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (kể cả số người được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không được tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau”

   Với trường hợp ông (bà) nêu, thời điểm giữ bậc lương là tháng vào 9/2012. Như vậy, tính đến ngày 01 tháng 09 năm 2014 ( sau đủ 24 tháng giữ bậc lương của ngạch chuyên viên) nếu đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn. Việc xét nâng lương trước thời hạn vào năm 2014 hay năm 2015 đều có thể thực hiện được, miễn là cá nhân đáp ứng điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn