Xét trình Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày hỏi:23/12/2014
Cá nhân năm 2013 hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014 xét trình Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có được không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1, Điều 24, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 thì Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   1. Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động hằng năm;

   2. Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

   3. 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

   Cá nhân trên, năm 2013, 2014 được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhưng chỉ có năm 2014 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên không đạt tiêu chuẩn Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn