Xin hỏi hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn để cử tri nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với chị G được tổ chức tại đâu, có thành phần tham gia như thế nào?

Ngày hỏi:05/04/2016

Chị G được lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh K. Xin hỏi hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn để cử tri nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với chị G được tổ chức tại đâu, có thành phần tham gia như thế nào? Việc bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri được thể hiện theo hình thức nào?

  Nội dung này được Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Theo Điều 45, Luật bầu cử, hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì.

   Tại hội nghị này, người ứng cử đại biểu Quốc hội như chị G, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu người ứng cử được mời tham dự.

   Hội nghị cử tri ở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội do ban lãnh đạo tổ chức triệu tập và chủ trì; hội nghị cử tri ở cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và chủ trì; hội nghị cử tri ở đơn vị vũ trang nhân dân là hội nghị quân nhân do lãnh, đạo, chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì.

   Người ứng cử đại biểu Quốc hội được mời tham dự hội nghị này.

   Tại hội nghị cử tri, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị.


  Nguồn:

  Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn