Xin nghỉ tự do của viên chức?

Ngày hỏi:23/12/2015
Nơi tôi công tác là một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành văn hóa thể thao. Xin hỏi, có viên chức viết đơn xin nghỉ tự do 7 tháng không hưởng lương, đơn vị tôi có thẩm quyền cho nghỉ tự do không ? Văn bản nào quy định ? Cách giải quyết khác? (Chị Đào Thị Thủy, Cán bộ BQL Công trình văn hóa thể thao…, số điện thoại: 0913…268).
  • Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

   Căn cứ Điều 2, Luật Viên chức quy định: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   Căn cứ khoản 4, Điều 13, Luật viên chức quy định quyền viên chức về nghỉ ngơi: Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   Như vậy, viên chức có quyền viết đơn xin nghỉ tự do không hưởng lương, nhưng phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Pháp luật khuyến khích các bên thỏa thuận theo hướng có lợi cho người lao động.

   Trường hợp người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không giải quyết cho nghỉ tự do vì lý do không chính đáng hoặc vì lý do không bố trí được người thay thế đảm nhiệm vị trí việc làm của viên chức xin nghỉ tự do thì sẽ không được giải quyết (trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp có quy định riêng không trái pháp luật).

   Căn cứ khoản 3, Điều 28, Luật Viên chức quy định về tạm hoãn hợp đồng làm việc: Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động (Bộ luật lao động 2012). Như vậy, hai bên có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng làm việc, trong thời gian tạm hoãn thì hai bên đều không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh

   Điện thoại: 0333.829961

   Đỗ Văn Khánh


  Nguồn:

  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn