Xin nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi tới đâu?

Ngày hỏi:14/08/2021

Xin hỏi, tôi và bạn tôi ở Bình Định đang làm hồ sơ cho bạn tôi là người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam, xin hỏi bây giờ gửi tới cơ quan nào vậy?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xin nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi tới đâu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

   - Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

   - Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

   - ...

   Như vậy, khi thực hiện thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam thì bạn hướng dẫn họ tới Sở tư pháp của tỉnh Bình Định để làm thủ tục và theo dõi tiễn trình như quy định nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhập quốc tịch Việt Nam
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn