Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra với kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ giáo dục

Ngày hỏi:14/07/2018

Xin chào anh/chị, tôi tên Kim Tiền, hiện là viên chức công tác tại Hà Tĩnh. Trong quá trình làm việc và tìm hiểu một số quy định về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có một số vấn đề thắc mắc, nhờ anh/chị hỗ trợ giúp, cụ thể: Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra với kiểm tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ giáo dục được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời, chân thành cảm ơn! (01233**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 12 Quyết định 40/QĐ-BGDĐT năm 2016 Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra với kiểm tra được quy định như sau:

   1. Khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, các đơn vị cần tham khảo kế hoạch thanh tra. Trường hợp có sự chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian thì báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định cụ thể, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

   2. Khi có kế hoạch kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ, các đơn vị thực hiện và thông báo cho Thanh tra biết để điều chỉnh kế hoạch thanh tra phù hợp.

   3. Trường hợp phát hiện việc chồng chéo về đối tượng, nội dung ngay trước thời điểm tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra thì Thanh tra chủ trì trao đổi với các đơn vị, thống nhất điều chỉnh kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra với kiểm tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ giáo dục. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 40/QĐ-BGDĐT năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn