Xử lý khi có dấu hiệu vi phạm của đối tượng thanh tra của đoàn thanh tra kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:01/03/2019

Công tác trong ngành Kiểm toán nhà nước. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi: Xử lý khi có dấu hiệu vi phạm của đối tượng thanh tra của đoàn thanh tra kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý khi có dấu hiệu vi phạm của đối tượng thanh tra của đoàn thanh tra kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 17 Quyết định 158/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Trưởng đoàn thanh tra phải tổ chức họp Đoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra; thảo luận về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Cuộc họp phải được ghi thành biên bản để lưu hồ sơ cuộc thanh tra.

   - Trong trường hợp Đoàn thanh tra có nhiều tổ, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp giao ban với các tổ trưởng, cuộc họp phải được ghi thành biên bản để lưu hồ sơ cuộc thanh tra.

   - Trưởng đoàn thanh tra báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả và tiến độ thực hiện với thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra hoặc Người ký quyết định thanh tra.

   - Sau khi kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra phải tổ chức họp rút kinh nghiệm, nhận xét, đánh giá các thành viên của đoàn và gửi bản đánh giá đó cho các đơn vị có thành viên tham gia.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn