Xử lý, kỷ luật đối với công chức hải quan vi phạm trong công tác Kiểm định hải quan

Ngày hỏi:18/10/2018

Là tên Nguyễn Hoàng Du tôi có thích một số lĩnh vực của ngành hải quan, nên có tìm hiểu, nhưng chưa rõ lắm về xử lý, kỷ luật đối với công chức hải quan vi phạm trong công tác Kiểm định hải quan, nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp.

(**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Quyết định 2799/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, có quy định như sau:

   Người vi phạm một trong các hành vi được quy định tại Phụ lục VI kèm theo Quy chế này thì bị xử lý như sau:

   1. Áp dụng hình thức hạ mức phân loại của tháng thực hiện hành vi vi phạm hoặc tháng phát hiện hành vi vi phạm đối với trường hợp chưa gây hậu quả.

   2. Áp dụng hình thức kỷ luật Khiển trách đối với trường hợp gây hậu quả ít nghiêm trọng.

   3. Áp dụng hình thức kỷ luật Cảnh cáo đối với trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.

   4. Áp dụng hình thức kỷ luật Hạ bậc lương đối với trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng.

   5. Áp dụng hình thức kỷ luật từ Giáng chức đến Buộc thôi việc đối với trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   DANH MỤC HÀNH VI VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

   STT

   Hành vi vi phạm

   Ghi chú

   1

   Thực hiện việc lấy mẫu hàng hóa xuất nhập khẩu để phân tích, phân loại không đúng tiêu chuẩn, quy cách, quy trình.

   2

   Lấy mẫu không đúng chủng loại cần phân tích, phân loại; lấy mẫu không đúng lô hàng thực nhập, thực xuất để phân tích, phân loại.

   3

   Chấp nhận những mẫu không đúng tiêu chuẩn, quy cách để phân tích. Tác động vào mẫu hàng hóa, máy móc thiết bị để làm sai lệch kết quả phân tích.

   4

   Chậm ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại theo thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng.

   5

   Đối với những hàng hóa phải phân tích, phân loại để xác định mã số nhưng không sử dụng kết quả phân tích, phân loại để thông quan hàng hóa; không rà soát đối với những lô hàng đã được thông quan có cùng tên hàng, bản chất, tính năng, công dụng với thông báo kết quả phân loại.

   6

   Không cập nhật thông tin Thông báo kết quả phân tích đầy đủ, kịp thời trên hệ thống MHS.

   7

   Yêu cầu lấy mẫu để phân tích, phân loại trái các quy định của phân loại.

   8

   Vi phạm các quy định khác của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành về công tác kiểm định trong ngành Hải quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn