Xử lý, kỷ luật như thế nào đối với công chức Hải quan vi phạm trong công tác Thanh tra, kiểm tra nội bộ?

Ngày hỏi:22/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi tên Nguyễn Huỳnh sinh sống và làm việc tại Gia Lai. Ban biên tập cho tôi hỏi: đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan vi phạm trong công tác Thanh tra, kiểm tra nội bộ thì xử lý, kỷ luật như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi. (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý, kỷ luật như thế nào đối với công chức Hải quan vi phạm trong công tác Thanh tra, kiểm tra nội bộ?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Quyết định 2799/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, có quy định về xử lý, kỷ luật đối với vi phạm trong công tác Thanh tra, kiểm tra nội bộ như sau:

   Người vi phạm một trong các hành vi được quy định tại Phụ lục VII kèm theo Quy chế này thì bị xử lý như sau:

   1. Áp dụng hình thức hạ mức phân loại của tháng thực hiện hành vi vi phạm hoặc tháng phát hiện hành vi vi phạm đối với trường hợp chưa gây hậu quả.

   2. Áp dụng hình thức kỷ luật Khiển trách đối với trường hợp gây hậu quả ít nghiêm trọng.

   3. Áp dụng hình thức kỷ luật Cảnh cáo đối với trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.

   4. Áp dụng hình thức kỷ luật Hạ bậc lương đối với trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng.

   5. Áp dụng hình thức kỷ luật từ Giáng chức đến Buộc thôi việc đối với trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   DANH MỤC HÀNH VI VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ

   STT

   Hành vi vi phạm

   Ghi chú

   1

   Làm trái quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

   2

   Tiến hành thanh tra, kiểm tra những nội dung ngoài kế hoạch, vượt thẩm quyền; không ghi nhận nội dung sai phạm đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra; làm sai lệch kết quả thanh tra, kiểm tra.

   3

   Lợi dụng hoạt động thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn cho đối tượng thanh tra, kiểm tra.

   4

   Cố ý trì hoãn hoặc không cung cấp văn bản, tài liệu, chứng cứ, số liệu theo yêu cầu của người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra hoặc đối phó với đoàn thanh tra, kiểm tra dưới mọi hình thức; không ký biên bản thanh tra, kiểm tra hoặc biên bản làm việc.

   5

   Không thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện kết luận hoặc kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc của người có thẩm quyền.

   6

   Lợi dụng vị trí công tác để can thiệp, áp đặt trái quy định vào hoạt động thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

   7

   Che giấu, chiếm giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứng, sửa chữa, thay đổi, làm sai lệch hồ sơ liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra.

   8

   Tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu về kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra hoặc về nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.

   9

   Báo cáo sai sự thật, kết luận, quyết định hoặc cố ý tham mưu kết luận, quyết định xử lý trái pháp luật để bao che cho người có hành vi vi phạm.

   10

   Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống người thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra.

   11

   Trao đổi, thỏa thuận với các đối tượng dự kiến đưa vào hoặc đưa ra kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm phục vụ lợi ích bất hợp pháp.

   12

   Vi phạm các quy định khác của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành về công tác thanh tra, kiểm tra.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn