Xử lý nội dung đơn thư khi tiếp đảng viên, công dân tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày hỏi:14/12/2017

Xử lý nội dung đơn thư khi tiếp đảng viên, công dân tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Lan Phương, hiện đang làm việc tại Quận 4, Tp.HCM. Vì tính chất công việc, tôi có nhu cầu tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Xử lý nội dung đơn thư khi tiếp đảng viên, công dân tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn.  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý nội dung đơn thư khi tiếp đảng viên, công dân tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 12 Quy định 14-QĐ/UBKTTW năm 2014 tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Ủy ban:

   1.1. Trường hợp đảng viên, công dân có đơn thư kèm theo:

   - Đối với nội dung đơn thư đủ điều kiện xử lý theo Điều 6 Quy định này và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban thì tiếp nhận để xử lý theo quy định.

   - Đối với đơn thư có một nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Ủy ban thì tiếp nhận, các nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn người có đơn thư gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

   1.2. Trường hợp đảng viên, công dân trình bày trực tiếp, không có đơn kèm theo:

   - Cán bộ tiếp hướng dẫn đảng viên, công dân viết và nhận đơn:

   - Trường hợp đảng viên, công dân không viết được đơn thì cán bộ tiếp phải ghi nội dung, đọc lại để người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nghe, ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

   2. Xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của Ủy ban:

   Đảng viên, công dân đến Trụ sở tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhưng nội dung không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Ủy ban thì cán bộ tiếp giải thích cho đảng viên, công dân biết quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn, công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

   3. Khi tiếp đảng viên, công dân, có thể ghi âm lời tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của đảng viên, công dân (nếu thấy cần thiết và được thực hiện công khai).

   Trên đây là nội dung tư vấn về xử lý nội dung đơn thư khi tiếp đảng viên, công dân tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 14-QĐ/UBKTTW năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn