Xử lý thông tin báo chí phản ánh của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày hỏi:20/12/2018

Theo tôi được biết tại các cơ quan nhà nước đều có bộ phận phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tôi đang tìm hiểu hoạt động cung cấp thông tin và phát ngôn cho báo chí của Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi việc xử lý thông tin báo chí phản ánh của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 8 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án Dân sự ban hành kèm theo Quyết định 27/QĐ-BTP năm 2018, quy định xử lý thông tin báo chí phản ánh như sau:

   - Hàng ngày, Văn phòng Bộ điểm tin báo chí liên quan đến hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

   - Sau khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề báo chí phản ánh, trong thời hạn 24 giờ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm ban hành công văn đề nghị xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến phạm vi quản lý của các đơn vị. Trường hợp đột xuất, khẩn cấp, các đơn vị thực hiện theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

   - Đối với thông tin báo chí phản ánh phải báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong thời hạn 05 ngày làm việc (thông tin phức tạp không quá 10 ngày) kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Văn phòng Bộ, các đơn vị có trách nhiệm xử lý thông tin báo chí, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, theo dõi chung.

   - Khi có kết quả chính thức xử lý thông tin báo chí phản ánh, trong thời hạn 03 ngày làm việc, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ và thông báo cho Văn phòng Bộ để tổng hợp, theo dõi chung.

   - Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm cung cấp đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của đơn vị cho Văn phòng Bộ; thường xuyên cập nhật thông tin về đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của đơn vị khi có sự thay đổi.

   Trên đây là quy định về xử lý thông tin báo chí phản ánh của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn