Xử lý trường hợp phát sinh khi đang thực hiện quyết định kiểm tra tại nơi kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường

Ngày hỏi:02/11/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về quản lý thị trường, theo tôi được biết là Bộ tài chính vừa mới ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường. Anh chị cho tôi hỏi Xử lý trường hợp phát sinh khi đang thực hiện quyết định kiểm tra tại nơi kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 18 Thông tư 35/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 26/11/2018, xử lý trường hợp phát sinh khi đang thực hiện quyết định kiểm tra tại nơi kiểm tra như sau:

   - Các trường hợp phát sinh khi đang thực hiện quyết định kiểm tra:

   + Khi phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật ngoài nội dung kiểm tra ghi trong quyết định kiểm tra cần phải tiến hành kiểm tra làm rõ;

   + Thay đổi về thời hạn kiểm tra;

   + Thay đổi về Trưởng Đoàn kiểm tra hoặc thành viên Đoàn kiểm tra.

   - Trình tự, thủ tục xử lý nội dung phát sinh như sau:

   + Đoàn kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản, tin nhắn hoặc thư điện tử đề xuất người ban hành quyết định kiểm tra sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong quyết định kiểm tra đã được ban hành;

   + Báo cáo và quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra phải nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung;

   + Đoàn kiểm tra chỉ được tiến hành kiểm tra đối với nội dung kiểm tra đã được sửa đổi, bổ sung sau khi có quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra của người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra.

   Trên đây là nội dung quy định về xử lý trường hợp phát inh khi đang thực hiện quyết định kiểm tra tại nơi kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn