Xử lý văn bản gửi đến Bộ Tài chính

Ngày hỏi:23/09/2017

Xử lý văn bản gửi đến Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Cần Giờ. Trong quá trình làm việc, tôi có tìm hiểu thêm về hoạt động của cơ quan chủ quản cấp trên. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định ra sao về việc xử lý văn bản gửi đến Bộ Tài chính? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Thanh Tuấn (thanhtuan***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Xử lý văn bản gửi đến Bộ Tài chính được quy định tại Điều 15 Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 469/QĐ-BTC năm 2017 như sau:

  - Văn phòng Bộ xử lý các văn bản, công văn đến ngay trong ngày nhận được công văn: Đóng dấu công văn đến và vào sổ theo dõi (trên Chương trình Quản lý văn bản và điều hành). Gắn phiếu trình Bộ, xác định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp xử lý công việc, thời hạn xử lý công việc; dự kiến trình các Lãnh đạo Bộ theo lĩnh vực được phân công; ghi tên đơn vị đối với các văn bản chuyển thẳng đến đơn vị chủ trì xử lý bao gồm bản giấy và bản điện tử (trừ văn bản mật).

  Đối với công văn đóng dấu “Khẩn” hoặc “Hỏa tốc”, kịp thời báo cáo ngay Lãnh đạo Bộ xử lý, trường hợp Lãnh đạo Bộ vắng mặt, phải điện xin ý kiến trực tiếp của Lãnh đạo Bộ và kịp thời xử lý trên Chương trình Quản lý văn bản và điều hành để các đơn vị nghiên cứu, trả lời bảo đảm thời hạn.

  - Sau khi Lãnh đạo Bộ đã xem và cho ý kiến chỉ đạo vào các văn bản đến, Văn phòng Bộ có trách nhiệm chuyển văn bản cho các đơn vị để kịp thời xử lý hoặc tiếp tục trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến bao gồm bản phô tô và bản điện tử (trừ văn bản mật).

  Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý công việc theo thời hạn ghi trong Phiếu trình Bộ hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được tài liệu) đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, báo cáo lớn, 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được tài liệu) đối với các công việc thường xuyên khác, các văn bản có yêu cầu xử lý gấp thì thực hiện theo thời gian yêu cầu. Thời hạn giải quyết đối với đơn thu khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  - Việc xử lý văn bản điện tử trên Chương trình Quản lý văn bản và điều hành thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc triển khai sử dụng quy trình xử lý văn bản điện tử và điều hành công việc thông qua chương trình eDocTC và giao diện gửi, nhận văn bản eLight.

  Trên đây là nội dung quy định về việc xử lý văn bản gửi đến Bộ Tài chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 469/QĐ-BTC năm 2017.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn