Y sĩ hạng IV có bằng đại học có được tăng lương không?

Ngày hỏi:21/07/2020

Tôi làm y tế học đường 15 năm rồi, hưởng lương bậc 4 : v.08.03.07. Nhưng nay tôi đã có bằng đại học cử nhân y tế công cộng. Không biết tôi có được chuyển ngạch sang lương đại học không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Y sĩ hạng IV có bằng đại học có được tăng lương không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số V.08.03.07 là Y sĩ hạng VI và theo Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định cách xếp lương đối với viên chức là y sĩ hạng VI cụ thể là:

   Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

   Theo quy định nâng bậc lương trong các trường hợp sau: Bạn chuyển sang ngạch viên chức mới, sẽ có cách xếp lương mới, hoặc xét tăng lương thường xuyên hoặc thăng lương trước hạn. Việc bạn có bằng đại học cử nhân y tế công cộng không phải là căn cứ tăng lương.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

   Mặt khác, tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định: Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

   Như vậy, với chức danh Y sĩ hạng VI thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương. Nếu đáp ứng đủ điều kiện để tăng lương trước hạn thì bạn được tăng lương trước hạn theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn