Yêu cầu chung về biểu mẫu số liệu trong báo cáo công tác Ngành Nội vụ

Ngày hỏi:05/07/2019

Chào bạn, như tôi được biết Bộ nội vụ đã ban hành một thông tư quy định về báo cáo công tác ngành nội vụ, vậy cho tôi hỏi có những yêu cầu chung nào về biểu mẫu số liệu khi thực hiện báo cáo?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 08/2019/TT-BNV có hiệu lực ngày 25/7/2019, thì yêu cầu chung về biểu mẫu số liệu khi ban hành chế độ báo cáo Ngành Nội vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 8 Nghị định 09/2019/NĐ-CP.

   - Trường hợp báo cáo yêu cầu phải có phần số liệu thì cơ quan ban hành chế độ báo cáo phải có hướng dẫn về biểu mẫu số liệu để bảo đảm thực hiện thống nhất, thuận tiện cho công tác tổng hợp, phân tích.

   - Nếu chế độ báo cáo áp dụng cho nhiều loại đối tượng thực hiện với các yêu cầu về số liệu khác nhau thì cơ quan ban hành chế độ báo cáo phải có hướng dẫn cụ thể hoặc thiết kế biểu mẫu số liệu báo cáo phù hợp với từng đối tượng báo cáo.

   - Biểu mẫu số liệu phải có ký hiệu biểu để thuận tiện cho việc theo dõi, đối chiếu. Ký hiệu biểu bao gồm cả chữ và số. Phần số được ghi theo thứ tự 001, 002, 003...; phần chữ được ghi viết tắt bằng chữ in hoa phù hợp với ngành, lĩnh vực báo cáo, loại báo cáo và kỳ báo cáo.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn