Yêu cầu chung về đối tượng trong báo cáo công tác Ngành nội vụ

Ngày hỏi:05/07/2019

Xin chào, ban biên tập cho tôi hỏi thông tư sắp có hiệu lực về báo cáo ngành nội vụ có những yêu cầu chung nào cho các đối tượng thực hiện và nhận báo cáo trong báo cáo công tác Ngành nội vụ? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 08/2019/TT-BNV có hiệu lực ngày 25/7/2019, yêu cầu chung cho các đối tượng về việc ban hành chế độ báo cáo công tác Ngành Nội vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 09/2019/NĐ-CP.

   - Chế độ báo cáo phải xác định rõ đối tượng thực hiện báo cáo (bao gồm cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức, cá nhân) và xác định cụ thể tên cơ quan nhận báo cáo;

   - Việc quy định đối tượng thực hiện báo cáo phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đối tượng thực hiện báo cáo.

   => Khi ban hành báo cáo công tác Ngành Nội vụ phải đáp ứng các yêu cầu chung dành cho các đối tượng thực hiện và nhận báo cáo.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn