Yêu cầu chung về mẫu đề cương báo cáo công tác Ngành Nội vụ

Ngày hỏi:05/07/2019

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới thì khi báo cáo công tác Ngành nội vụ phải đáp ứng các yêu cầu chung nào về mẫu đề cương. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 08/2019/TT-BNV có hiệu lực ngày 25/7/2019, thì yêu cầu chung về mẫu đề cương khi ban hành chế độ báo cáo Ngành Nội vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Nghị định 09/2019/NĐ-CP. Quy định cụ thể như sau:

   - Đối với phần lời văn trong báo cáo, chế độ báo cáo phải quy định mẫu đề cương để hướng dẫn thực hiện. Mẫu đề cương báo cáo nêu rõ kết cấu các thông tin chủ yếu về: Tình hình thực hiện; kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị

   - Nếu chế độ báo cáo áp dụng cho nhiều loại đối tượng thực hiện với nội dung yêu cầu báo cáo khác nhau thì cơ quan ban hành chế độ báo cáo phải có hướng dẫn cụ thể hoặc thiết kế mẫu đề cương phù hợp với từng đối tượng báo cáo.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn