Yêu cầu của phong trào thi đua văn hóa công sở năm 2019

Ngày hỏi:31/08/2019

Tôi là công chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, vừa rồi nhà nước có triển khai phong trao thi đua văn hóa công sở để đánh giá khen thưởng. Cho tôi hỏi yêu cầu của phong trào thi đua này là như thế nào? Nhờ ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 733/QĐ/TTg năm 2019 quy định yêu cầu tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở như sau:

   - Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các cụm, khối thi đua.

   - Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

   - Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

   => Trên đây là yêu cầu trong việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn