Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày hỏi:30/08/2019

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được quy định như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục B Phần III Công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ ban hành kèm Quyết định 546/QĐ-BNV năm 2019 thì:

   Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012)

   Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

   - Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

   - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

   - Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

   - Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn