04 điều kiện chào bán cổ phần ra công chúng

Ngày hỏi:06/08/2019

Tôi đang tìm hiểu pháp luật liên quan đến công ty cổ phần. Ban biên tập cho tôi hỏi điều kiện công ty cổ phần được chào báo cổ phần ra công chúng là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 04 điều kiện chào bán cổ phần ra công chúng
   (ảnh minh họa)
  • Các điều kiện công ty cổ phần được chào bán cổ phần ra công chúng được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật chứng khoán 2006 và Khoản 7 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung 2010, cụ thể như sau:

   - Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

   - Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

   - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua

   - Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

   Trên đây là 04 điều kiện để công ty cổ phần được chào bán cổ phần ra công chúng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn