Báo cáo tài chính năm chưa có kiểm toán phải làm thế nào?

Ngày hỏi:17/12/2018

Công ty tôi đang chuẩn bị hồ sơ để sang đầu năm 2019 có thể đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.Khoảng ăn tết xong, vô giữa tháng 2/2019 thì công ty sẽ nộp hồ sơ đăng ký. Nhưng hiện tại Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty chưa được kiểm toán thì phải làm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo tài chính năm chưa có kiểm toán phải làm thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi 2010) thì các tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Trong đó, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

   - Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

   - Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

   - Hợp đồng góp vốn đầu tư;

   - Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán 2006 thì tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Theo đó, tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng có nghĩa vụ nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giải quyết theo thẩm quyền.

   Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ bao gồm rất nhiều giấy tờ khác nhau, trong đó bao gồm báo cáo tài chính của tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng.

   Theo quy định tại Điều 16 Luật Chứng khoán 2006 thì báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán. Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

   Tuy nhiên, tại Khoản 4 Điều 16 Luật Chứng khoán 2006 có quy định:

   "4. Trường hợp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 3 hằng năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của hai năm trước liền kề."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trước ngày 01/3 hàng năm thì có thể nộp báo cáo chưa có kiểm toán của năm trước đó và kèm theo báo cáo tài chính được kiểm toán của hai năm trước liền kề trước đó.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trước ngày 01/3/2019 thì có thể nộp báo cáo chưa có kiểm toán của năm 2018, kèm theo báo cáo tài chính được kiểm toán của năm 2016 và năm 2017.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn