Bắt buộc phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho ủy ban chứng khoán Nhà nước?

Ngày hỏi:27/02/2019

Tôi thấy Luật Chứng khoán 2006 có quy định Công ty cổ phần phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng. Vậy có nghĩa là các công ty cổ phần khi trở thành công ty đại chúng đều phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bắt buộc phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho ủy ban chứng khoán Nhà nước?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 thì công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

   - Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

   - Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

   - Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán 2006 thì công ty cổ phần có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

   Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

   - Điều lệ công ty;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

   - Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông;

   - Báo cáo tài chính năm gần nhất.

   Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì các công ty cổ phần được xác định là công ty đại chúng bao gồm công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán sẽ không phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn