Bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời

Ngày hỏi:24/01/2017

Bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời khi có thành viên hội đồng quản trị từ nhiệm có được không?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: "Trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất." Như vậy, điều lệ công ty chị quy định Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên HĐQT bị mất tư cách thành viên là phù hợp với quy định trên. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Điều lệ mẫu công ty đại chúng ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC: "Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày". Công ty chị là công ty niêm yết áp dụng điều lệ mẫu này nên điều lệ công ty cũng có nội dung quy định trên. Căn cứ các quy định trên, trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị từ nhiệm thì Hội đồng quản trị bầu người khác làm chủ tịch Hội đồng quản trị để ký các giấy tờ của Hội đồng quản trị và làm chủ tọa trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị như quyết định bổ nhiệm 2 thành viên mới tạm thời làm thành viên HĐQT, quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT...


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn