Bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:31/03/2021

Bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán được quy định như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 121/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc (Ban Giám đốc) có nhiệm vụ kiểm soát việc tuân thủ:

   - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty;

   - Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền;

   - Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;

   - Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;

   - Tách biệt tài sản của khách hàng;

   - Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;

   - Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

   - Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn