Các hình thức xử lý thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm

Ngày hỏi:13/11/2018

Em đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế TPHCM. Em có nghiên cứu về lĩnh vực chứng khoán nhưng có vấn đề thắc mắc em mong anh chị trong Ban biên tập có thể giải thích giúp em, cho em hỏi có các hình thức xử lý thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm nào? Em có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Hoàng Châu (chau***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các hình thức xử lý thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm được quy định tại Điều 20 Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau: (Điều này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 158/QĐ-VSD năm 2013)

   1. VSD áp dụng các hình thức xử lý vi phạm sau đây đối với thành viên tuỳ theo mức độ vi phạm quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD:

   a. Nhắc nhở bằng văn bản;

   b. Cảnh cáo;

   c. Tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký;

   d. Tạm thời đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

   e. Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên.

   2. Hình thức xử lý tại các khoản b, c, d, e Khoản 1 Điều này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của VSD và báo cáo UBCKNN. Thành viên bị xử lý vi phạm có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của chính thành viên.

   3. Trường hợp thành viên lưu ký là thành viên giao dịch bị các Sở Giao dịch chứng khoán thông báo ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên, VSD sẽ ra thông báo ngừng cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và thông báo bằng văn bản cho thành viên có liên quan đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của VSD”.

   4. Trường hợp thành viên lưu ký là thành viên giao dịch bị các SGDCK ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên, VSD sẽ ban hành Quyết định ngừng cung cấp hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên lưu ký đó.

   Trên đây là nội dung quy định về các hình thức xử lý thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn