Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ trước ngày 01/7/2011

Ngày hỏi:17/10/2018

Tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về công ty quản lý quỹ qua các thời kỳ. Các bạn cho tôi hỏi, trước khi có quy định sửa đổi tại Luật chứng khoán sửa đổi 2010 thì công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật nước ta trước khi có Luật chứng khoán sửa đổi 2010 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2011) thì các quy định liên quan đến công ty quản lý quỹ được thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006.

   Theo đó, công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ và có nhu cầu thì sẽ được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ. Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty quản lý quỹ đó.

   Công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Theo quy định tại Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 thì công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

   - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

   Các nghiệp vụ kinh doanh được trích dẫn trên đây được cấp chung trong một Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

   Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh đã được trích dẫn ở trên thì công ty quản lý quỹ còn được huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghiệp vụ kinh tế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn