Các trường hợp hủy đăng ký chứng khoán

Ngày hỏi:22/03/2019

Các trường hợp nào hủy đăng ký chứng khoán? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Minh Triều (trieu***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì:

   VSD thực hiện hủy đăng ký chứng khoán trong các trường hợp sau:

   - Trái phiếu, tín phiếu đến thời gian đáo hạn;

   - Trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại trước thời gian đáo hạn;

   - Tổ chức phát hành giải thể, phá sản, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giảm vốn;

   - Tổ chức phát hành hoán đổi cổ phiếu, trái phiếu;

   - Chứng chỉ quỹ đầu tư hủy niêm yết trên SGDCK;

   - Quỹ hoán đổi danh mục giải thể;

   - Chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và có yêu cầu hủy đăng ký;

   - Tự nguyện hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán theo thỏa thuận với VSD.

   Trên đây là nội dung quy định về các trường hợp hủy đăng ký chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn