Các trường hợp không phải chào mua chứng khoán công khai

Ngày hỏi:03/04/2017

Các trường hợp nào không phải chào mua chứng khoán công khai? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Hùng Sơn, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định các trường hợp nào không phải chào mua chứng khoán công khai? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hung***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp không phải chào mua chứng khoán công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010 như sau:

   Các trường hợp sau đây không phải chào mua công khai:

   a) Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới phát hành dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;

   b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;

   c) Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các công ty trong doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con;

   d) Tặng, cho, thừa kế cổ phiếu;

   đ) Chuyển nhượng vốn theo quyết định của Tòa án;

   e) Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Các trường hợp không phải chào mua chứng khoán công khai. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật chứng khoán sửa đổi 2010 để nắm rõ quy định này.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn