Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/11/2016

Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang nghiên cứu một số vấn đề về sàn Upcom. Tôi muốn hỏi: Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Trúc Nhân, email: trucnhan***.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, bao gồm:

   a) Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

   b) Tổ chức đăng ký giao dịch bị tách hoặc nhận sáp nhập doanh nghiệp.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, được quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn