Cảnh cáo đối với thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm

Ngày hỏi:13/11/2018

Thành viên lưu ký chứng khoán nếu vi phạm cũng có thể bị xử lý theo quy định. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi việc cảnh cáo đối với thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Hy vọng có thể sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn

Yến (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc cảnh cáo đối với thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm được quy định tại Điều 22 Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 về Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. VSD ra quyết định cảnh cáo đối với thành viên lưu ký trong các trường hợp sau:

   a. Có 03 lần trong 01 tháng bị VSD nhắc nhở bằng văn bản do các vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ (trừ quy định ở Điểm e Khoản này);

   b. Có 03 tháng liên tiếp bị VSD nhắc nhở bằng văn bản do vi phạm các quy định về cùng một nội dung nghiệp vụ;

   c. Có 03 tháng liên tiếp chậm nộp báo cáo hoặc 01 tháng không nộp báo cáo theo quy định tại Điều 26 Quy chế này;

   d. Có từ 04 lần trở lên trong 01 tháng sửa lỗi giao dịch tại mỗi Sở giao dịch chứng khoán;

   e. Có 02 lần trong 01 tháng bị VSD nhắc nhở do tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán với số tiền thiếu hụt không vượt quá số tiền đóng góp hoặc số tiền đóng góp còn lại của chính thành viên lưu ký đó trong Quỹ hỗ trợ thanh toán phải sử dụng cơ chế hỗ trợ thanh toán theo quy định của VSD (không áp dụng đối với trường hợp thành viên lưu ký sử dụng cơ chế hỗ trợ tiền do phải điều chỉnh thông báo thực hiện kết quả bù trừ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh từ giao dịch bị hủy thanh toán của thành viên khác tại ngày thanh toán);

   f. Tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán với số tiền thiếu hụt lớn hơn số tiền đóng góp hoặc số tiền đóng góp còn lại của chính thành viên lưu ký đó trong Quỹ hỗ trợ thanh toán phải sử dụng cơ chế hỗ trợ thanh toán theo quy định của VSD (không áp dụng đối với trường hợp thành viên lưu ký sử dụng cơ chế hỗ trợ tiền do phải điều chỉnh thông báo thực hiện kết quả bù trừ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh từ giao dịch bị hủy thanh toán của thành viên khác tại ngày thanh toán);

   g. Không hoàn trả đủ tiền vay sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán sau 10 ngày kể từ ngày sử dụng Quỹ;

   h. Tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán (tiền hoặc chứng khoán) hoặc không có thông tin về tài khoản giao dịch của khách hàng dẫn đến phải thực hiện huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 23 ;

   i. Không nộp đủ tiền đóng góp hàng năm Quỹ hỗ trợ thanh toán sau 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp theo thông báo của VSD;

   k. Kết nối hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử với hệ thống khác của Thành viên khi chưa được sự cho phép của VSD;

   l. Sử dụng phần mềm khác ngoài các phần mềm theo quy định của VSD trên máy trạm cổng giao tiếp điện tử hoặc tự ý thay đổi, sửa chữa phần mềm trên máy trạm cổng giao tiếp điện tử mà không có sự chấp thuận của VSD.

   m. Không nộp đủ tiền phí theo quy định pháp luật cho VSD sau 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp theo thông báo của VSD.

   2. VSD ra quyết định cảnh cáo bằng văn bản đối với thành viên mở tài khoản trực tiếp trong các trường hợp sau:

   a. Các vi phạm tại Điểm a, b, c, m Khoản 1 Điều này;

   b. Có 02 lần trong 01 tháng bị VSD nhắc nhở do tạm thời mất khả năng thanh toán phải sử dụng tiền vay từ ngân hàng thanh toán (không áp dụng đối với trường hợp thành viên mở tài khoản trực tiếp sử dụng cơ chế hỗ trợ tiền do phải điều chỉnh thông báo thực hiện kết quả bù trừ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh từ giao dịch bị hủy thanh toán của thành viên khác tại ngày thanh toán);

   c.Tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán (tiền hoặc chứng khoán) dẫn đến phải thực hiện huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán.

   Trên đây là nội dung quy định về việc cảnh cáo đối với thành viên lưu ký chứng khoán vi phạm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn