Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký chứng khoán

Ngày hỏi:17/10/2018

Ban biên tập có nhận được email từ anh Trần Thanh Thiện hỏi về việc cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký chứng khoán. Và anh yêu cầu cung cấp văn bản quy định về vấn đề này. (ttthien***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký chứng khoán được quy định tại Điều 4 Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 như sau:

   1. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSD gửi văn bản thông báo chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên cho tổ chức liên quan (Mẫu 04/LK-TV của Quy chế này). Trường hợp chưa chấp thuận, VSD gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

   2. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận nguyên tắc, tổ chức đăng ký làm thành viên thực hiện việc đăng ký kết nối với Cổng giao tiếp điện tử của VSD. Hồ sơ đăng ký kết nối Cổng giao tiếp điện tử thực hiện theo Quy định về kết nối với Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

   3. VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký (Mẫu 05/LK-TV của Quy chế này) trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức xin đăng ký làm thành viên lưu ký hoàn thành và gửi VSD các tài liệu sau (căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD):

   a. Hợp đồng cung cấp dịch vụ với VSD (Mẫu 06A/LK-TV của Quy chế này);

   b. Hợp đồng hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán với Ngân hàng thanh toán;

   c. Giấy uỷ quyền cho Ngân hàng thanh toán để thực hiện thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán (Mẫu 07/LK-TV của Quy chế này);

   d. Tài liệu chứng minh việc đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định;

   đ. Văn bản đăng ký các tài khoản tiền thanh toán bù trừ và thanh toán hộ cổ tức, lãi trái phiếu (Mẫu 08/LK-TV của Quy chế này);

   e. Tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc kết nối với hệ thống của VSD.

   Trên đây là nội dung quy định về việc cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn