Chấm dứt kinh doanh chứng khoán phái sinh phải gửi hồ sơ tới đâu?

Ngày hỏi:03/04/2021

Đơn vị mình muốn tự nguyện chấm dứt kinh doanh chứng khoán phái sinh phải gửi hồ sơ tới đâu cơ quan nào? Nhờ admin hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2020/NĐ-CP có quy định về chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, trong đó:

   Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh phải nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   **Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

   a) Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và thông qua phương án xử lý các vấn đề liên quan;

   c) Phương án xử lý các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh còn hiệu lực, bao gồm phương án xử lý các tài khoản và tài sản ký quỹ của khách hàng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kinh doanh chứng khoán
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn