Chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng được không?

Ngày hỏi:13/12/2018

Quỹ nơi tôi đang làm việc là Quỹ đại chúng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Hiện tại Quỹ đang có nhu cầu vốn lớn nên muốn chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng với tổng giá trị là 40 tỷ đồng Việt Nam thì có được hay không? Quỹ đã có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của pháp luật rồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi 2010) thì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

   - Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

   - Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

   - Hợp đồng góp vốn đầu tư;

   - Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

   Trong đó, chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.

   Các Quỹ đầu tư chứng khoán là Quỹ đại chúng (bao gồm Quỹ mở và Quỹ đóng) có thể chào bán chứng khoán là chứng chỉ quỹ ra công chúng thông qua các hình thức chào bán chứng khoán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.

   Để chào bán chứng khoán là chứng chỉ quỹ ra công chúng thì các Quỹ đại chúng cần phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán 2006, cụ thể như sau:

   - Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

   - Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi 2010).

   Như vậy: Các Quỹ đại chúng chỉ được chào bán chứng khoán là chứng chỉ quỹ ra công chúng với tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng Việt Nam (hay từ 50 tỷ đồng Việt Nam trở lên), và đáp ứng các điều kiện chào bán khác (kể trên).

   Đồng nghĩa, các Quỹ đại chúng không được chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng với tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán dưới 50 tỷ đồng Việt Nam.

   Do đó: Đối với trường hợp của Quỹ của bạn là Quỹ đại chúng, không được chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng với tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán dưới 50 tỷ đồng Việt Nam.

   Nếu Quỹ vẫn muốn chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng để huy động vốn, thì Quỹ phải tăng giá trị chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng lên tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn