Chào bán chứng khoán theo bản án của Tòa án có phải đăng ký không?

Ngày hỏi:19/12/2018

Công ty tôi vừa nhận được bản án của Tòa án về việc chào bán cổ phiếu của công ty ra công chúng. bây giờ công ty tôi đang chuẩn bị các hồ sơ thủ tục liên quan để thực hiện khi bản án có hiệu lực. Nhưng không biết công ty tôi có phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu của công ty trong trường hợp như thế này hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi 2010) thì các tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Trong đó, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; hợp đồng góp vốn đầu tư; và các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2006 thì các trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng:

   - Chào bán trái phiếu của Chính phủ Việt Nam;

   - Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;

   - Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần;

   - Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Toà án hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng của doanh nghiệp theo bản án, quyết định của Toà án thì không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo bản án của Tòa án mà công ty vừa nhận, thì công ty không phải thực hiện đăng ký với với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn