Chào bán cổ phiếu ra công chúng có bắt buộc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường?

Ngày hỏi:05/08/2019

Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện tại thì chưa đủ 100 cổ đông nên chưa thể đăng ký để trở thành công ty đại chúng và cũng chưa có chứng khoán niêm yết, do đó chúng tôi dự định sắp tới đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng. Cho tôi hỏi khi trở thành công ty đại chúng có bắt buộc phải đưa chứng khoán giao dịch trên thị trường không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật chứng khoán 2006 và Khoản 7 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010 quy định điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

   - Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

   - Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán.

   - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

   - Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

   => Như vậy, với quy định trên thì khi đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng công ty bạn phải cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm. Do đó khi trở thành công ty đại chúng công ty bạn phải thực hiện đưa cổ phiếu giao dịch trên thị trường.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn