Chế độ báo cáo của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi trả lời các câu hỏi sau đây: Chế độ báo cáo của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ báo cáo của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ được quy định tại Điều 9 Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành và được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 10/2017/TT-BTC với nội dung như sau:

   - Thành viên định kỳ phải báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về hoạt động kinh doanh, bao gồm:

   + Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ hàng tháng trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng (Theo mẫu Phụ lục số 01/TTTP);

   + Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ năm (Theo mẫu Phụ lục số 02/TTTP) trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

   - Hình thức báo cáo:

   Thành viên báo cáo cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bằng dữ liệu điện tử thông qua hệ thống tiếp nhận báo cáo và công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong trường hợp cần thiết, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyền yêu cầu thành viên báo cáo bằng văn bản.

   Trên đây là nội dung trả lời về chế độ báo cáo của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 234/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trái phiếu Chính phủ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn