Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam công bố thông tin theo yêu cầu khi nào?

Ngày hỏi:15/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam công bố thông tin theo yêu cầu khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 123 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định:

   Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi có thông tin liên quan đến công ty, chi nhánh ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi nhánh công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn