Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải làm gì khi bị thu hồi giấy phép?

Ngày hỏi:08/04/2020

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán mới được quốc hội thông qua đã quy định chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải làm gì khi bị thu hồi giấy phép? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 95 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định khi bị thu hồi giấy phép, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện theo các quy định sau đây:

   - Chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong giấy phép và thông báo trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp;

   - Thực hiện việc tất toán tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý, tài sản của khách hàng ủy thác trên tài khoản lưu ký của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn thành nghĩa vụ tất toán tài sản của khách hàng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn