Chi nhánh công ty quản lý quỹ của nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động không?

Ngày hỏi:15/06/2017

Chi nhánh công ty quản lý quỹ của nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, Tôi là Ngọc Anh hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước tại TP Hồ Chí Minh, tôi có một thăc mắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau, các chi nhánh công ty quản lý quỹ của nước ngoài tại Việt Nam có bị đình chỉ hay không? Đó là những trường hợp nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản nào? Mong nhận được sự phản hồi từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn!

Ngọc Anh (ngocanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi nhánh công ty quản lý quỹ của nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Có quy định về các trường hợp như sau:

   Chi nhánh tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau:

   a) Các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 11 Thông tư này;

   b) Không duy trì các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

   c) Không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt sau thời hạn theo quy định của pháp luật về chỉ tiêu an toàn tài chính và lỗ gộp đạt từ mức năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ trở lên hoặc không còn đáp ứng đủ điều kiện về vốn để hoạt động chi nhánh;

   Như vậy chi nhánh công ty quản lý quỹ của nước ngoài tại Việt Nam có thể bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp như không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định, công ty mẹ tại nước ngoài vi phạm các quy phạm mà pháp luật Việt Nam có quy định, hồ sơ đề nghi cấp giấy chứng nhận hoạt động không trung thực và đầy đủ, hoạt động sai mục đích không đúng chức năng như trong giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ của nước ngoài tại Việt Nam, và vi phạm các quy định khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   Trên đây là nội dung trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các trường hợp bị đình chỉ hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ của nước ngoài tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn và chi tiết vấn đề này bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 91/2013/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi nhánh công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn