Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam công bố thông tin theo yêu cầu khi nào?

Ngày hỏi:15/05/2020

Được biết vừa qua Quốc hội có thông qua Luật Chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo luật mới này thì chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam công bố thông tin theo yêu cầu của UBCKNN trong trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 123 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định:

   Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi có thông tin liên quan đến công ty, chi nhánh ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi nhánh công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn