Chứng khoán cho vay

Ngày hỏi:17/09/2018

Tôi muốn tìm hiểu về chứng khoán nào cho vay được, chứng khoán nào không được cho vay? Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi vấn đề trên được không? Xin cảm ơn

Nguyễn Thiện Tấn (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chứng khoán cho vay được quy định tại Điều 4 Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 như sau:

   1. Chứng khoán cho vay hợp lệ là chứng khoán được niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu hợp pháp của bên cho vay và đã được đăng ký, lưu ký tại VSD, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Bên cho vay phải đáp ứng đúng quy định của pháp luật khi thực hiện cho vay chứng khoán.

   2. Chứng khoán không được cho vay bao gồm:

   a. Chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo, bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán;

   b. Chứng khoán đang được cầm cố, phong toả, tạm giữ tại VSD;

   c. Chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật hoặc theo Điều lệ của tổ chức phát hành;

   d. Trái phiếu chuyển đổi.

   Trên đây là nội dung quy định về chứng khoán cho vay. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn